Veri Sorumlusuna Başvuru | Efetek Makine
WHATSAPP BİLGİ AL

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Veri Sahibinin İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı                                         ……………………………………………………………………………………………………………

T.C. Kimlik Numarası                     ……………………………………………………………………………………………………………

Telefon veya Faks Numarası      ……………………………………………………………………………………………………………

E-Posta veya KEP Adresi              ……………………………………………………………………………………………………………

İşyeri veya İkamet Adresi            ……………………………………………………………………………………………………………

 

Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan, eski çalışan, hissedar vb.)

 

Müşteri

 

İş Ortağı

 

Ziyaretçi

 

Hissedar

 

Çalışan

 

Diğer (……………………..…..)

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi aşağıda detaylı olarak belirtiniz.

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz. 

 

E-Posta Adresime

 

KEP Adresime

 

İkamet Adresime

 

 

AÇIKLAMALAR:

İşbu başvuru formu, Süstaş Süsler Halı Mob. ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile olan ilişkinizi ve varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak tespit ederek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ilave evrak (kimlik, ehliyet vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.  

 

Kişisel Veri Sahibinin

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

….. / ….. / 202…

İmza

 

 

Formu indirmek için tıklayınız.

4-VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU